Carnevals-Ausschuss Wesel e.V.
Weseler Karneval mit aktuell 12 Mitgliedsgesellschaften.

EhrensenatorInnen des CAW.

Ehrenpräsidenten des CAW

Ehrenpräsidenten des CAW

Thomas Holtkamp

Robert Terhorst

Ehrensenator*Innen des CAW

Ehrensenator*Innen des CAW

Rainer Bulenda

Josef Bulenda

Volker Fieker

Wilfried Hagenacker

Josef Hermsen

Walter Heuken

Werner Himpfen

Reinhard Hoffacker

Jürgen Janzen

Axel van der Kuil

Klaus Lantermann

Karl Letzner

Franz Michelbrink

Karl-Heinz van Oy

Ulrich Rieger

Wolfgang Schneider

Hartmut Stelzer

Felix Stephan

Harald Tünter

Jochen Wohlfeld

Ingrid Wüstefeld

Verstorbene Ehrenpräsidenten (†)

Verstorbene Ehrenpräsidenten (†)

Matthias Schlug (†)

Verstorbene Ehrensenator*Innen (†)

Verstorbene Ehrensenator*Innen (†)

Heinrich Anschütz (†)

Günter Auger (†)

Ernst A. Berning (†)

Dieter Birkenstock (†)

Josefa Bittner (†)

Fritz Borgmann (†)

Hans Budde (†)

Alois Dederich (†)

Günter Detert (†)

Friedel Helmich (†)

Alwin Hinze (†)

Herbert Hofacker (†)

Paul Jakobs (†)

Paul Janßen (†)

Wilhelm Laakmann (†)

Hans Lübbers (†)

Karl-Heinz Pollak (†)

Hans Radzicki (†)

Heinz Richter (†)

Hans Schmitz (†)

Paul Scholten (†)

Elmar Schwedtmann (†)

Bernhard Terörde (†)

Paul Thielen (†)

Marion Warby (†)

Rolf Watermann (†)